CURSOS ONLINE BAREMABLES

CURSOS ONLINE DE CALIDADE

CURSOS CON CERTIFICACIÓN

PREPARACIÓN PARA O CODIX

Cursos online para acadar a Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática

previous arrow
next arrow
Slider
CURSOS ONLINE PREPARATORIOS CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA (CODIX)

Duración: 190 horas
Datas impartición: matrícula aberta
Modalidade: Online

Codix

A Xunta de Galicia a través de AMTEGA convoca probas presenciais para obter a Certificación Galega de Competencias Dixitais en Ofimática*.
Tagen Ata conta cun curso online preparatorio para o exame do CODIX con todos os contidos requiridos na certificación e con moitas probas avaliativas e exercicios prácticos claves para garantir unha óptima preparación.

  1. Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 h)
  2. Aplicacións informáticas de tratamento de textos (30 h)
  3. Aplicacións informáticas de follas de cálculo (50 h)
  4. Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais (50 h)
  5. Aplicacións informáticas para presentacións gráficas: gráficas de información (30 h)

*Esta certificación acredita posuír a combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.

Máis información das datas dos exames

COMO ELABORAR UN PLAN DE EMPRESA COOPERATIVA - 16ª ED

Duración: 75 horas
Datas impartición: do 23 de xullo ao 28 de agosto
Nº de prazas: 60 alumnos
Modalidade: Online (cunha sesión presencial)
Entidade coorganizadora: Confraría de Barallobre Curso recoñecido para os baremos de marisqueo a pé, a vara (flote) e recursos específicos.
Logotipo Confraría de Barallobre
Solicítanos máis información:
cooperativa[arroba]tagenata.com

PROGRAMA AVANZADO EN LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS - 10ª ED.

Duración: 150 horas Datas impartición: do 11 de xuño ao 19 de agosto
Nº de prazas: 60 alumnos
Modalidade: Online (cunha sesión presencial)
Entidade coorganizadora: Confraría de Barallobre
Curso recoñecido para os baremos de marisqueo a pé, a vara (flote) e recursos específicos.
Logotipo Confraría de Barallobre
Solicítanos máis información:
cooperativa[arroba]tagenata.com

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Duración: 10 horas
Datas impartición: todo o ano
Nº de prazas: 10 alumnos
Modalidade: Online
Entidade organizadora: Tagen Ata
Curso dispoñible en matrícula libre.
Logotipo Formación Tagen Ata
Inscrición

Adaptación ao novo Regulamento de Protección de Datos

Duración: 60 horas 
Datas impartición: do 8 de maio ao 29 de maio
Nº de prazas: 10 alumnos
Modalidade: Online
Entidade organizadora: Tagen Ata
Curso dispoñible en matrícula libre ou bonificable.

Logotipo Formación Bonificada Tagen Ata
Inscrición